Умови і Правила

Порядок зарахування

Порядок зарахування до Школи

Зарахування учнів до Школи здійснюється у встановленому порядку, як правило, до початку навчального року.

Батьки учнів або їх законні представники подають копії документів відповідно до наведеного переліку за наявності їх оригіналів. Особова справа дитини і документ про відповідний рівень освіти подаються за необхідності. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Школи з урахуванням вимог національного законодавства і міжнародних договорів.


Правила конкурсного відбору

Правила конкурсного відбору

Зарахування учнів до всіх класів Школи здійснюється на конкурсній основі.

До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Школи, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу).

Адміністрація навчального закладу може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для окремих категорій дітей, що визначається Правилами конкурсного відбору.


Правила поведінки і заходи безпеки

Правила поведінки і заходи безпеки

Світ дитини – це її духовні і фізичні якості, які мають прояв через рухи, дії, думки, комунікацію і інші здібності. Діти мають безліч причин радіти і грати, навчатися і практикувати, робити винаходи і дивуватися.

Тому важливо відповідально ставитися до потреб кожного учня і разом з цим формувати його відповідальне ставлення до інших людей.

Дотримання спільних норм поведінки сприяє розвитку самодисципліни, покращенню системи охорони здоров’я, безпеки та добробуту дітей та дорослих, а також  розвиває взаємоповагу і дбайливе ставлення до матеріальних цінностей. Перелік таких норм наведено у Правилах поведінки та заходах безпеки.


Політика використання Інтернет-мережі та мобільних пристроїв

Політика використання Інтернет-мережі та мобільних пристроїв

Політика поширюється на всіх учнів, працівників, батьків або законних представників учнів і відвідувачів під час їх перебування у Школі. Учень повинен дотримуватися цієї Політики, оскільки використання Інтерент-мережі та мобільного пристрою розглядається як дозвіл, а не набуте право.

Доступ до Інтернет-мережі Школи надається учням для сприяння їх навчанню, працівникам під час виконання їх обов’язків, батькам або законним представникам учнів і відвідувачам для можливої участі в освітньому процесі.