Концепція

Поширена система виховання

Виховання за канадською програмою

1. Дитина

Дитина без виражених індивідуальних особливостей.

1. Дитина

Дитина зі своїми особливостями ментального, соціального, емоційного та психомоторного розвитку.

2. Вихователь

Надає загальноосвітню інформацію, не враховуючи швидкість засвоєння знань кожною дитиною. Використовує стандартні засоби донесення інформації. Зазвичай не спонукає дітей до самостійного прийняття рішень.

2. Вихователь

Вільно володіє англійською мовою та спілкується нею з дітьми. Надає змогу дитині проявити себе, вчить відповідальності за свої вчинки. Визначає ефективні способи залучення дитини до навчання, а також необхідні засоби для цілісного розвитку.

3. Іграшки та простір

Простір перевантажений загальновживаними яскравими предметами та іграшками, не спрямованими на розвиток необхідних навичок. Основний критерій вибору іграшок – цінова доступність.

3. Іграшки та простір

Простір наповнений ігровими засобами, спрямованими на емоційний, психомоторний, соціальний, психологічний та пізнавальний розвиток дитини. Наявні лише необхідні елементи навчання. Матеріали доповнюються з урахуванням потреб, які виникають у ході навчального процесу.

4. Освіта

Лекційний матеріал вихователь доносить імпровізуючи, залежно від власного досвіду. Розмежування різних видів активності на окремі уроки (музика, ліпка тощо). Cприяє здобуттю розрізнених знань та навичок за відсутності повного та комплексного розуміння теми.

4. Освіта

Передбачає різні види діяльності. Весь процес навчання проходить в ігровій формі за спеціальною канадського програмою, яка передбачає різні підходи до проведення занять для комплексного розвитку дитини за п’ятьма основними сферами (пізнавальною, мовленнєвою, соціальною, емоційною та психомоторною).

5. Моніторинг прогресу навчання

Відсутній або базується лише на візуальній та суб’єктивній оцінці вчителя.

5. Моніторинг прогресу навчання

Складаються щоденні короткі звіти в електронному вигляді про стан дитини, її активність, особливості поведінки та досягнення. Вчитель щомісяця проводить поточну оцінку розвитку дитини за кожною зі сфер розвитку. Оцінка здійснюється відповідно до віку дитини за визначеними критеріями.
Батькам надається піврічний звіт про загальний розвиток дитини.

6. Мова

Одномовне навчання з можливістю проведення уроків англійської або іншої іноземної мови.

6. Мова

Тримовне навчання із зануренням в англомовне середовище. Друга та третя мови: українська та французька.

7. Родина

Не бере прямої участі у процесі навчання та не зосереджується на оцінці прогресу у розвитку дитини. Не зацікавлена повною мірою в розкритті талантів дитини.

7. Родина

Організація освітньо-виховного процесу проводиться із залученням батьків дітей для покращення його результатів. У центрі уваги – комунікація з батьками для визначення особливих освітніх потреб дітей та врахування їх індивідуальних якостей.