ЗАПИС ВІДКРИТО. Більше детальної інформації - натисніть кнопку ЗАПИС

Концепція

Поширена система виховання

Виховання за канадською програмою

1. Дитина

Дитина без виражених індивідуальних особливостей.

1. Дитина

Дитина зі своїми особливостями ментального, соціального, емоційного та психомоторного розвитку.

2. Вихователь

Надає загальноосвітню інформацію, не враховуючи швидкість засвоєння знань кожною дитиною. Використовує стандартні засоби донесення інформації. Зазвичай не спонукає дітей до самостійного прийняття рішень.

2. Вихователь

Вільно володіє англійською мовою та спілкується нею з дітьми. Надає змогу дитині проявити себе, вчить відповідальності за свої вчинки. Визначає ефективні способи залучення дитини до навчання, а також необхідні засоби для цілісного розвитку.

3. Іграшки та простір

Простір перевантажений загальновживаними яскравими предметами та іграшками, не спрямованими на розвиток необхідних навичок. Основний критерій вибору іграшок – цінова доступність.

3. Іграшки та простір

Простір наповнений ігровими засобами, спрямованими на емоційний, психомоторний, соціальний, психологічний та пізнавальний розвиток дитини. Наявні лише необхідні елементи навчання. Матеріали доповнюються з урахуванням потреб, які виникають у ході навчального процесу.

4. Освіта

Лекційний матеріал вихователь доносить імпровізуючи, залежно від власного досвіду. Розмежування різних видів активності на окремі уроки (музика, ліпка тощо). Cприяє здобуттю розрізнених знань та навичок за відсутності повного та комплексного розуміння теми.

4. Освіта

Передбачає різні види діяльності. Весь процес навчання проходить в ігровій формі за спеціальною канадського програмою, яка передбачає різні підходи до проведення занять для комплексного розвитку дитини за п’ятьма основними сферами (пізнавальною, мовленнєвою, соціальною, емоційною та психомоторною).

5. Моніторинг прогресу навчання

Відсутній або базується лише на візуальній та суб’єктивній оцінці вчителя.

5. Моніторинг прогресу навчання

Складаються щоденні короткі звіти в електронному вигляді про стан дитини, її активність, особливості поведінки та досягнення. Вчитель щомісяця проводить поточну оцінку розвитку дитини за кожною зі сфер розвитку. Оцінка здійснюється відповідно до віку дитини за визначеними критеріями.
Батькам надається піврічний звіт про загальний розвиток дитини.

6. Мова

Одномовне навчання з можливістю проведення уроків англійської або іншої іноземної мови.

6. Мова

Тримовне навчання із зануренням в англомовне середовище. Друга та третя мови: українська та французька.

7. Родина

Не бере прямої участі у процесі навчання та не зосереджується на оцінці прогресу у розвитку дитини. Не зацікавлена повною мірою в розкритті талантів дитини.

7. Родина

Організація освітньо-виховного процесу проводиться із залученням батьків дітей для покращення його результатів. У центрі уваги – комунікація з батьками для визначення особливих освітніх потреб дітей та врахування їх індивідуальних якостей.

Програма підготовки до школи в елітному дитячому саду Vision

Хочете, щоб ваша дитина вільно володів іноземною мовою і не тільки говорив, але і думав на ньому? Тоді ви точно потрапили за адресою – канадська програма підготовки до школи дітей, що діє в дитячому саду Vision, допоможе вашому малюкові швидко оволодіти англійською та французькою мовами.

Дошкільна освіта за канадською методикою із зануренням в мовне середовище вже протягом 20 років підтверджує свою ефективність, при цьому заняття проходять в ігровій цікавій атмосфері, що дуже подобається дітям.

Програма навчання дітей в дитячому садку Vision

Програма навчання в дитячому саду Vision в Києві – це дошкільна підготовка дітей з розподілом їх по групах, відповідним Певна віковим категоріям: ясла (1,5-3 роки), молодша (3-4 роки), середня (4-5 років) и старша (5-6 років). Дітворі предлагают ексклюзивні освітні програми, підкріплені спеціально розроблення матеріалами.

Програма навчання дітей англійської мови в дитячому садку Vision (Київ) передбачає вивчення елементарних понять, починаючи з ясел, дозволяючи малюку ставати багатомовним вже з перших років життя. У 3-5 років робиться наголос на розвиток логічного мислення, проводяться тематичні заняття, збільшується словниковий запас.

У старшій випускний групі все уроки проводяться англійською мовою, і додається вивчення основ французької мови.

У кожній групі навчальний процес побудований на створенні ігрової атмосфери, коли дитині не просто викладається сухий матеріал, а надається можливість в невимушеній обстановці мислити, оцінювати ту чи іншу ситуацію, приймати рішення, ставити запитання і самому знаходити на них відповіді за допомогою кваліфікованих англомовних педагогів.

Які переваги має програма навчання і виховання в дитячому садку Vision дітей дошкільного віку?

Одним з головних переваг канадської навчальної мережі є якісне навчання англійській для дітей, яке проходить з носієм мови. Процес розроблений таким чином, що малюк повністю занурюється в мовне середовище – навчання будується на постійній комунікації, в результаті чого дитині нічого більше не залишається, як швидко освоювати слова, фрази, а англійська для дітей стає практично рідним.

Традиційне дошкільну освіту в Україні передбачає загальноосвітню програму, з використанням в процесі навчання стандартних інструментів донесення інформації.

Як правило, затверджений певний план, за яким здійснюється дошкільна підготовка, при цьому не враховуються індивідуальні особливості та здібності дитини, якій скоро йти в школу.

Наперекір шаблонами, виховання і навчання дітей-дошкільнят в дитячому саду Vision (Київ) надає дитині можливість проявляти себе, приймати рішення, нести за них відповідальність. Невелика кількість дітей у групах дозволяє педагогу знаходити індивідуальні способи залучення того чи іншого малюка до занять та різнобічного розвитку.

Також до переваг належать:

Педагог кожен день становить електронний звіт про особливості поведінки та успішності кожної дитини, а також підводить щомісячний об’єктивний підсумок.

Приватний ліцей VISION Lyceum і Канадський дитячий садок Vision Trillingual Preschool це: