ЗАПИС ВІДКРИТО. Більше детальної інформації - натисніть кнопку ЗАПИС

Можливості для отримання нових знань і навичок

Навчальна програма передбачає різні види діяльності. Так, тематичні заняття є дуже важливими з точки зору збагачення знань про навколишній світ. Вони дають дітям можливості для отримання нової інформації та набуття практичних навичок, а також  сприяють розвитку у них мотивації для підвищення своєї грамотності.

У Vision Trilingual Preschool є два підходи до проведення таких занять:

1. Тематичні заняття, під час яких вихователь бере участь у навчальній грі в якості лідера. Ця гра дозволяє дітям «бути на завданні» для вирішення визначеної проблеми або задоволення своїх пізнавальних потреб. Таким чином вчитель «грає» з дітьми, щоби збільшити їх інтерес до тематичного матеріалу, спонукати до обговорення, покращити розуміння предмету обговорення, «спровокувати» на постановку запитань і висловлення власних ідей.
2. «Гра 5» – це концепція семінарів на вільну тему, результатом яких має стати продукт (гра, розповідь, побудова конструкції, набуття досвіду, артистичний виступ тощо). Ці семінари розвивають відповідальність дітей за те, що вони роблять, і передбачають посередництво з боку вчителя в якості, здебільшого, спостерігача. Такі семінари не мають визначеної наперед мети або фінального продукту, що дає вихованцям більше можливостей для розвитку творчих здібностей. Вчитель покладається на ініціативність і креативність малюків при організації навчального процесу і визначенні їхніх очікувань. Дитяча творчість стає рушійною силою навчання. Малеча проявляє активність і контролює процес гри.

Такі заняття дозволяють дітям обговорювати свої дії, взаємодіяти між собою, розподіляти ролі під час гри і вигадувати ігрові  сценарії. Створення умов для самостійності дають вихованцям можливість більш свідомо використовувати гру для засвоєння нових знань, що розглядається як один із найбільш ефективних підходів до організації ігрового часу. Таким чином діти мають зрозуміти необхідність дій для пошуку відповідей на запитання і прийняття рішень.

КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ У НАВЧАННІ ДИТИНИ ДОСЯГАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

• Визначення ефективних засобів залучення дитини до навчання. Важливість цього компоненту полягає у підвищенні мотивації до навчання шляхом задоволення природної допитливості дитини і надання роз’яснень щодо причин змін, які відбуваються навколо неї.
• Визначення засобів для цілісного розвитку дитини. Багатозначні освітні практики використовуються для природної взаємодії (гри) дітей і досягнення позитивних ефектів від навчання.
• Впровадження педагогічних цінностей відповідно до освітніх стандартів Réseau Vision School World Inc. Це дозволяє надавати перевагу принципу «керівництво з боку» перед принципом «мудрець на сцені». Пропонуючи дітям вудку, вчитель стимулює їх до самостійного «вилову риби», а не дає їм «рибу» сам.

При цьому центральним елементом, який об’єднує всі ці механізми, залишається гра. Застосування комплексного підходу до навчання дозволяє створювати передумови для поступового набуття дітьми власного досвіду отримання знань. Вихователь ефективно використовує вже наявні у них знання та ідеї. Це також дозволяє дітям «будувати містки» між уже засвоєними та новими знаннями, а збільшення кількості таких «містків» призводить до кращого розуміння малечею навчального матеріалу.

Більше інформації

Переглянути
Переглянути
Переглянути
Переглянути
Переглянути
Переглянути